Rok 2018 Rokiem Jubileuszu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łomazy,logo gmina Łomazy

związku z przypadającym w 2018 roku Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 450-lecia nadania praw miejskich miejscowości Łomazy Rada Gminy Łomazy pragnie uhonorować te dwa wydarzenia ustanawiając rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i Rokiem 450-lecia nadania praw miejskich miejscowości Łomazy.


Setna rocznica odzyskania Niepodległości możliwa jest dzięki wielkiej pracy kilku pokoleń Polaków w dziedzinie nauki, kultury, języka oraz przekazywania pokoleniom pamięci o naszej historii.


Jest to także odpowiedź Gminy Łomazy na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Historia Łomaz jako miasta sięga XVI wieku. W 1568 roku Łomazy otrzymały od króla Zygmunta Augusta prawo magdeburskie oraz herb. W 2018 roku mija 450 rocznica tego wydarzenia. Okres wojny i walk odcisnął piętno w dziejach miejscowości i jej mieszkańców.


Rok upamiętniający te wydarzenia jest okazją do docenienia wkładu i wyrażenia wdzięczności dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania naszej Niepodległości. To również okazja do jednoczenia społeczności lokalnych, która ma prowadzić do umocnienia więzi społecznych i budowania silnej Ojczyzny.

Obchody Roku Jubileuszowego na terenie Gminy Łomazy obejmą wydarzenia o charakterze oficjalnym, imprezy i spotkania kulturalne zorganizowane przez szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

 Przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Derlukiewicz
                                         Wójt Gminy - Jerzy Czyżewski

Uchwała
Harmonogram obchodów Roku Jubileuszu