Deklaracje i Informacje

 Podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości pfd  

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

pfd  

Dane o nieruchomościach

pfd  

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

pfd  
     

Podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny

pfd  

Informacja w sprawie podatku rolnego

pfd  

Dane o nieruchomościach rolnych

pfd  
 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym  pfd  
     

Podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny

pfd  

Informacja w sprawie podatku leśnego

pfd  

Dane o nieruchomościach leśnych

pfd  

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

pfd  
     

Deklaracje śmieciowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pfd  
     

Deklaracje transportowe

Deklaracja na podatek od środków transportowych

pfd  
Deklaracja na podatek od środków transportowych - załącznik pfd