,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizy OSP i kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej i remizy OSP,,

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie 1000 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 1 391 154,80 zł