„Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy"

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie 387 484,31 zł.

Całkowita wartość inwestycji 2 097 856,41 zł

Fundusz Inwestycji Lokalnych - Tablica