Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dubowie

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie 510 648,69 zł.

Całkowita wartość inwestycji 2 036 592,35 zł

Fundusz Inwestycji Lokalnych - Tablica

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Solidarności Moduł I - Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dubowie

Dofinansowanie 1 525 943,66 zł.

Całkowita wartość inwestycji 2 036 592,35 zł

 

Fundusz Celowy - Tablica