Harmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Łomazach

Harmonogram dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Łomazach
Rok szkolny 2017/2018
Obowiązuje od dnia 19.09.2017 r.

Harmonogram