Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Łomazy

kompetencjeGmina Łomazy podpisała umowę na realizację bezpłatnych szkoleń z funduszy UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin polski południowo – wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wysokość uzyskanego grantu: 100 800 zł

Czas realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.03.2019 r.


W ramach 12 godzinnych szkoleń planuje się przeszkolić 180 osób według 7 modułów tematycznych, realizowanych w poszczególnych miejscowościach. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupionych 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do jednej ze szkół naszej Gminy.

Czytaj więcej...

Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Łomazy

logo kompOd 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. w gminie Łomazy realizowany był projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...