Obwieszczenie Wójta Gminy Łomazy w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Herb Gminy ŁomazyWójt Gminy Łomazy informuje, iż w związku z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz uchwały XXII/159/17 Rady Gminy Łomazy z dnia 31.05.2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łomazy  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3085),

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

herb gminyGmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 264/22

Herb GminyWójta Gminy Łomazy z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łomazy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

Zarządzenie