Zarządzenie Nr 264/22

Herb GminyWójta Gminy Łomazy z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łomazy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

Zarządzenie