Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Od 16 marca obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku opuścili terytorium Ukrainy i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

 

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do Urzędu Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27, pokój Nr 19 w godzinach 7.30 – 15.00.

 

Do wniosku należy dołączyć fotografię biometryczną o wym. 35x45 mm ( dla osób, które przebywają na terenie gminy Łomazy fotografię można wykonać bezpłatnie w Urzędzie Gminy)

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL

  • Wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.  
  • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
  • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego cudzoziemiec przekroczył  granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
  • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
  • Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

 

Wniosek o numer PESEL dla dziecka może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.Wniosek
Informacja RODO
Informacja RODO (UK)

Film Informacyjny