Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli Ukrainy

Flaga UkrainyObywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach o przyznanie świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie czy środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jej otrzymania jest przekroczenie granicy z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku
i wpisanie do rejestru PESEL.

Wypełniając wniosek, należy podać m.in. swoje imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, datę wyjazdu do Polski, numer PESEL oraz aktualny adres pobytu. Należy także wpisać numer konta bankowego, na które trafi przelew środków.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach, Plac Jagielloński 27 lub ze strony internetowej www.lomazy.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie Gminy Łomazy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach, Plac Jagielloński 27

Wniosek