Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Flaga UkrainyŚwiadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie pieniężne przysługujące podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.


Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i wypłacane jest z dołu.

Wniosek o wypłatę świadczenia do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach, Plac Jagielloński 27 lub  ze strony internetowej www.lomazy.pl

Wnioski należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach, Plac Jagielloński 27. 

Wniosek