Informacja

logo lekarze bez granicMiędzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org/ wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc zwraca się z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu pacjentów z Ukrainy z gruźlica wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną oraz pomocy w umieszczeniu ulotek z telefonem linii wsparcia w punktach uchodźców, w ośrodkach zamieszkania osób z Ukrainy, miejscach publicznych oraz w każdy inny możliwy sposób.

Powyższe działanie podyktowane są przeciwdziałaniem jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych — gruźlicy. W Ukrainie epidemia gruźlicy trwa już ponad 20 lat. Chociaż w ostatnich latach udało się znacznie poprawić sytuację, skutecznie zmniejszyć poziom zachorowań oraz podnieść standard leczenia, niestety wojna dokonała korekty.

Znaczna ilość chorych na gruźlicę pacjentów została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania, niektóre szpitale zostały zniszczone. Część chorych trafiła do Polski. Bardzo często ci ludzie są osłabieni, zagubieni, trudno jest im samodzielnie znaleźć szpital lub lekarza w celu kontynuacji leczenia, albo nawet czasami się przyznać, że chorują.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o szeroką dystrybucję ulotki (ulotka w złączeniu), której treść zawiera numer telefonu oraz informację:

„Pomoc telefoniczna dla chorych na gruźlicę w Polsce.

Wsparcie informacyjne, medyczne, społeczne i psychologiczne.

Pomagamy we wszystkim, rozumiemy się nawzajem.

Anonimowo w języku pacjenta”