Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego

Złota 50W sobotę 10 października 2020 roku dziewiętnaście par małżeńskich z gminy Łomazy świętowało jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła Masza św. w kościele w Łomazach pod przewodnictwem Ks. Krzysztofa Zawadzkiego– Wikariusza Parafii Łomazy. W koncelebrowanej mszy brali udział księża: Mariusz Czyżak -Proboszcz Parafii Korczówka, Tadeusz Tomasiuk – Proboszcz Parafii Dokudów.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.


Termin konsultacji: od 19 października do 3 listopada 2020 roku.

Czytaj więcej...

Spis rolny 2020 - kontakt telefoniczny

W związku z realizowanym Spisem Rolnym 2020 oraz zaistniałą sytuacja epidemiologiczną uczulamy Państwa na umożliwienie rachmistrzom spisowym kontaktu telefonicznego.


Aktualnie jak rachmistrz dzwonni, powinien się wyświetlić nr 22 666 66 62 w celu nawiązania kontaktu po nieodebranym połączeniu należy oddzwonić na ww. nr podając dodatkowo kod rachmistrza: (3216, 3217, 3224) lub oddzwonić bezpośrednio na nr 571503216, 571503217 lub 571503224).

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

LOGO Powszechny Spis Rolny 2020Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r.

Cel konkursu:

rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci, wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

Czytaj więcej...

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

arimr lomazy

Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Czytaj więcej...