WYBORY PREZYDENTA RP 2020 - zgłoszenia kandydatów do OKW

wybory gmina lomazyInformuję, że zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Łomazy w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione mogą być dokonywane także drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 czerwca 2020 r.

Oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.


Informuję, że do pracy w komisji wyborczej można zgłosić się samodzielnie. Te osoby będą brane pod uwagę przy uzupełnianiu składów komisji w przypadku rezygnacji członka komisji lub innych zdarzeń losowych.

/-/ Pełnomocnik Wyborczy

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

wybory gmina lomazy - urnaZaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania .
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim może głosować w dowolnym obwodzie głosowania .Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców(tj. zameldowany na pobyt stały lub jest wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów. tj.do 26.06. 2020r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Czytaj więcej...

Informacja o dniu wolnym 12 czerwca 2020 r.

lomazy

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy Nr 96/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r., ustalono w Urzędzie Gminy Łomazy 12 czerwca 2020 r. dzień wolny od pracy.

Czytaj więcej...

„Dni Pola”

lodr lomazySzanowni Państwo,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje w dniach 15-30 czerwca „Dni Pola”, które są wydarzeniem adresowanym do rolników Lubelszczyzny. Jak co roku chcielibyśmy zaprosić rolników z Państwa Gminy na nasze pole doświadczalno-wdrożeniowe LODR, zlokalizowane w Pożogu II. W 2020 roku prezentowane są tam doświadczenia i kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, oleistych, bobowatych i pastewnych.

Czytaj więcej...

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Plakat rolnyZgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.


Czytaj więcej...

Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Czytaj więcej...