Wsparcie dla Firm

CEIDG

wrota

GOPS Łomazy PDF Drukuj

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach

 

21-532 Łomazy

ul. Plac Jagielloński 27

tel/ faks 083 341 70 51

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik: Urszula  Najdyhor

 

     Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Łomazach  jest jednostką organizacyjną Gminy Łomazy obejmującą swym  działaniem obszar  gminy.

     Przedmiotem działania ośrodka  jest realizacja zadań  własnych i zleconych wynikających  z niżej  wymienionych ustaw:

1.     Ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm. )

przyznawania  i wypłacanie zasiłków:

- stałych,

- okresowych,

- celowych,

- celowych specjalnych,

- udzielenie schronienia,

- zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych,

- sprawienie pogrzebu,

- dożywianie dzieci,

 - przyznawanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- praca socjalna

 

2.     Ustawy   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm. )

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami z tytułu:

   - urodzenia dziecka,

   - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

   - samotnego wychowywania dziecka,

   - kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego,

   - rozpoczęcia roku szkolnego,

   - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe  pokrycie wydatków związanych  z zamieszkaniem  w miejscowości   w której znajduje się szkoły )

   - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe  pokrycie wydatków związanych  z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła )

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,

- przyznawanie i wypłacanie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

- przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.


 Wnioski >>

Komunikat o zmianach >>

3.     Ustawy   z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 z późn. zm. )

- przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- podejmowanie działań  wobec dłużników alimentacyjnych.

 Wnioski >>

 
 
 
Copyright © 2015 Urząd Gminy Łomazy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Design by handy shop & vista forum