Studzianka

Sołtys – Dariusz Kukawski
Telefon: 887639104

Rada Sołecka:
Kazimierz Rozwadowski
Jozef Szenejko
Henryk Owczaruk
Jarosław Janowicz

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 433
Ewidencyjny numer obrębu: 0016