PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego dla studentów I roku z terenu Gminy Łomazy.

Termin: Wnioski studenci I roku studiów mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Informacja dot. Dożynek Gminnych

lomazyDziękuję Rolnikom naszej Gminy za wielki trud, wysiłek i zaangażowanie w zbiorze tegorocznych plonów.

Z uwagi na trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną rozprzestrzenianiem się ASF i wprowadzonym programem bioasekuracji, po konsultacji z Radnymi i Sołtysami, Dożynki Gminne w Gminie Łomazy w 2017 roku nie odbędą się.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego – nabór wniosków

lomazyWójt Gminy Łomazy przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. można złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego .

Czytaj więcej...

Usuwanie drzew i krzewów

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

Czytaj więcej...

Wakacyjne imprezy na Orliku

orlik lomazy2Na Orliku w Łomazach odbyły się już dwie wakacyjne imprezy. Pierwszą z nich był ,,Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Łomazy”. Do turnieju przystąpiło siedmiu zawodników. Impreza była rozgrywana systemem ,,każdy z każdym” od stanu 2:2 w gemach. Pierwsze miejsce w turnieju zajął Rafał Osipiuk z Wisznic, wygrywając wszystkie mecze z rywalami.

Czytaj więcej...

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
► świadczenia wychowawczego ( 500+)
► zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
► świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 01 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Wnioski