Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czytaj więcej...

Prace przy drodze powiatowej w gminie Łomazy

Drogi powiatowe w gminie Łomazy są w różnym stanie. Dla mieszkańców Studzianki, Koszoł i Huszczy od lat znaczenia nabiera droga nr 1077. Ruch na niej jest
zdecydowanie większy niż w poprzednich latach. To za sprawą rozwoju turystyki, organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych zarówno Studziance jak i w Koszołach.

Czytaj więcej...

Informacja o dniu wolnym 24 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Łomazy

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy Nr 132/20 z dnia 30 listopada 2020 r. na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)  w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r., ustalono w Urzędzie Gminy Łomazy 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

WYPOCZYNEK DLA DZIECI OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS  FERIE ZIMOWE  2021

plakat ferie zimowe

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje  wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem lub rentą w KRUS. Dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS mogą uczestniczyć w wypoczynku za pełną opłatą .

Dla dzieci rolników pow. bialskiego proponowany jest turnus:
- w terminie 3-12.01.2021 r, w Poroninie w Ośrodku "Bukowy Gaj" - 50 miejsc

 -koordynator turnusu p. Monika Głowacka, kontakt: 507-731-880

 

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie prądu

prad energiaW dniu 08.12.2020 r. w godz. 8.00–14.00 przewiduje się wyłączenie prądu w miejscowości Koszoły

 

 

 

 

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Czytaj więcej...