Tłoka - podsumowanie wakacji

wakacje tlokaWakacje dobiegają końca, więc i my niedawno zakończyliśmy zajęcia wakacyjne, które odbywały się u nas dla dzieci - dzięki finansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łomazy.
Łącznie wzięło w nich udział dwadzieścia dwoje dzieci, średnio na każdych zajęciach było ich piętnaścioro - idealnie dla procesu grupowego :).

Czytaj więcej...

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2018/2019

lomazyWnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w Urzędzie Gminy w Łomazach w pokoju nr 3.
Od 1 do 15 września 2018 roku w przypadku szkół
Od 1 do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

 

Czytaj więcej...

Doposażenie w instrumenty Orkiestry Dętej OSP w Łomazach

blgd leaderW dniu 19 lipca 2018 r. OSP w Łomazach podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie o przyznanie pomocy na zakup instrumentów muzycznych. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR”.

Czytaj więcej...

Nowe prawo łowieckie 2018

jelen26 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o prawie łowieckim.
Nowa ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli od 10 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z nowymi przepisami zamiast pracownika urzędu gminy lub sołtysa w skład zespołu szacującego ma wejść przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego (ODR).

Czytaj więcej...

PIKNIK RODZINNY „Postaw na Rodzinę”

piknik rodzinny atrakcje lomazyW niedzielę 5 sierpnia 2018 roku w parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”
Piknik Rodzinny „Postaw na Rodzinę” po raz dziewiąty w Łomazach zgromadził licznych mieszkańców i gości. Na Pikniku bawiły się dzieci, młodzież, dorośli.

Czytaj więcej...

Zatrudnienie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych.

Pracodawca (rolnik) pierwsze kroki musi skierować do powiatowego urzędu pracy, gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. We wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Informacja

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

Czytaj więcej...