Przegląd w Studziance

studzianka 100lecieZ okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Studziance uczczono pamięć mieszkańców którzy walczyli o wolność Polsk na meczecisku, aby oddać hołd tym, którzy walczyli przez 123 lata za naszą ojczyznę.
24 listopada 2018 mieszkańcy i zaproszeni goście spotkali się w sobotni wieczór przy pomniku niepodległościowym w Studziance. Przygotowane zostały pochodnie i w blasku ognia zebrani zaśpiewali rotę.

Czytaj więcej...

III sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych

lomazyInformacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym 2018/2019


I. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczególnych miejscowościach prowadzone będą przez następujące podmioty:

Czytaj więcej...

Spotkanie mikołajkowe w Lubence

mikolajki lubenkaW minioną niedzielę (09.12) w remizie OSP w Lubence odbyły się mikołajki. Dzieci i młodzież wykonały dekoracje choinkowe a następnie ozdobiły drzewko. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Spotkanie uświetnił swoją wizytą Święty Mikołaj, który rozdał zebranym dzieciom prezenty.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

zywnoscPROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

Aktywny senior !

aktywny seniorGmina Łomazy rozpoczęła realizację projektu „Aktywny senior!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomazy.

Czytaj więcej...