Informacja o odbiorze odpadów i wysokości stawek w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć będzie „KOMUNALNIK" Spółka z o.o. z Białej Podlaskiej, która zaoferowała najniższą cenę w zamówieniu publicznym.

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łomazy w 2023 roku jest już opublikowany na stronie internetowej Gminy (www.lomazy.pl). Zachęcamy o uważne zapoznanie się z ulotką przedstawiającą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwagi na zmiany z sposobie segregacji odpadów.

Czytaj więcej...

Zmiana rachunku bankowego

Herb Gminy

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. wpłaty za dostarczoną wodą i odebrane ścieki przejmowane będą na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach

BS w Łomazach 82 8037 0008 0011 1689 2000 0030

 

Stypendia 2022

W Gminie Łomazy zakończył się ogłoszony nabór wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego 2022/2023 Segment II przy  patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” w Koszołach, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Program od 2015 roku w Gminie Łomazy realizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka w Koszołach.

 

Czytaj więcej...

Dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Łomazy

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju - LUGOW dniu 21 grudnia 2022 r. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy w zakresie realizacji operacji pn. Wydanie publikacji książkowej, „Dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Łomazy”, mającej na celu: - stworzenie obrazu historii i kulturowości, ukazanie informacji o potencjale kulturowym miejsca zamieszkałego przez lokalną społeczność, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni świadomości lokalnej.

 

Czytaj więcej...

XXXV sesja Rady Gminy Łomazy

HerbNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r., poz. 559
ze zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...