Sukcesy Łomaskich Siatkarzy

Turniej TucznaW niedzielę 4 grudnia, łomascy amatorzy siatkówki mieli przyjemność uczestniczyć w turnieju mikołajkowym, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej. Gracze podzielili się na dwie drużyny Niwa Łomazy (miejsce II) i Niedźwiadki (miejsce IV).

Czytaj więcej...

Tradycje wigilijne w Studziance

Spotkanie w StudzianceW świetlicy w Studziance z inicjatywy Moniki Dziobek odbyło się spotkanie mające na celu przypomnienie i popularyzację tradycji wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

 

Udział w nim wzięli mieszkańcy gminy Łomazy. Samorząd reprezentowali Pani Sekretarz Marianna Łojewska i Radny Grzegorz Wysocki. Miejscowe gospodynie przypomniały dawne potrawy wigilijne prowadząc warsztaty ich przygotowywania.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/268/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Czytaj więcej...

Kolędowanie Przy Szopce

szopka - PlakatSołectwo Łomazy I, Sołectwo Łomazy II oraz Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

zapraszają na

Kolędowanie Przy Szopce

Park w Łomazach 28.12.2022  godz. 17:00 

Dla przybyłych gorąca kiełbaska i cukiereczki

 

XXXIV sesja Rady Gminy Łomazy

herb Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualność, zmiany, informacje dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) określa przeznaczenie terenów w naszej gminie, tj. określa co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

Czytaj więcej...