Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy

Plakat kiermasz1Szanowni Mieszkańcy Gminy Łomazy!
Wójt Gminy Łomazy, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach i Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, serdecznie zapraszają na I Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Dni Otwarte Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Czytaj więcej...

CHÓR KANON ŚPIEWAŁ Z ORKIESTRĄ W FILHARMONII

KANON3Dnia 17 listopada chór KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej w koncercie „Moniuszko inaczej śpiewany”. Kanon działający przy Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu został zaproszony przez panią dr. hab. Małgorzatę Nowak – koordynatora Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” z Lublina. Było to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu potwierdzonemu uzyskaniem aż 10 - krotnie najwyższego ZŁOTEGO PASMA w Wojewódzkich Konkursach Akademii Chóralnej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Klub Seniora z gminy Łomazy gościnnie w Piszczacu

seniorSeniorzy z Gminy Łomazy zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne zorganizowane przez Seniorów z Gminy Piszczac, działających pod nazwą „Salonik 50+”. Odbyło się ono 9 listopada 2019 roku w Piszczacu. Na dobry początek nasi seniorzy zostali zabrani do Akademii Leśnej „Barwinek” w Zalutyniu, gdzie odwiedzili Muzeum Leśne.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Komunalnik" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że z dniem 15 listopada 2019 roku wstrzymuje czasowo przyjmowanie oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK o kodzie 20 03 07 (tj. wersalki, meble itp.) do odwołania. Powodem tego jest wstrzymanie przyjęcia ww. odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej przy ul. Ekologicznej 1. od miesiąca sierpnia br. pomimo zawartej umowy.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

wybory gmina lomazyKomisja Wyborcza powołana do wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy i n f o r m u je, że zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady w okręgu Nr. 2— uczniowie szkół średnich zamieszkali na terenie gminy Łomazy będą przyjmowane do dnia 20 listopada 2019r w siedzibie Komisji tj. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach i w Urzędzie Gminy Łomazy.

Czytaj więcej...