"Łomaska Cegielnia" - otwarcie

cegielnia lomazy11 lipca 2020 r. w strugach deszczu, odbyło się oficjalne otwarcie terenu rekreacyjnego w Łomazach pn. Zbiorniki wodne "Łomaska Cegielnia". Otwarcia dokonał Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy Andrzeja Wińskiego. W projekt zagospodarowania terenu po byłej łomaskiej cegielni, zaangażował się Wójt gminy, korzystając ze środków zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie na terenie Państwa działania informacji o organizowanym przez nas szkoleniu e-learningowym kierowanym do właścicieli lasów prywatnych, pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XIX edycji programu (2020/2021) Stypendia Pomostowe  na terenie Gminy Łomazy studentom I roku

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2020 pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Z gminy Łomazy stypendium otrzymało łącznie 24 osoby, w tym roku otrzymają 4.

Czytaj więcej...

I N F O R M A C J A


logo Polski Walczącej na fladze Polski„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy alarmowy (syrena)”.

 

Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi

lodr lomazyLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”.

Szkolenie skierowane jest do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020

lomazy

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Łomazy, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie wniosek należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej...