Równać Szanse 2016 - konkurs grantowy

Działasz z młodymi ludźmi (13-19 lat)? Mieszkasz na wsi lub mieście do 20 tysięcy ludzi? Jesteś młody i masz głowę pełną pomysłów? Brakuje Ci pieniędzy lub umiejętności aby je zrealizować? Jeśli choć raz odpowiedź brzmi tak, Program Równać Szanse jest dla Ciebie!

Czytaj więcej...

Konkurs FIO 2017

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Czytaj więcej...

75 plus - bezpłatne leki

Od 01 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”.

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
• wiek – ukończone 75 lat
• recepta – litera „S” wpisana przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w polu „kod uprawnień dodatkowych”
• wykaz – lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów „S”

75plus.mz.gov.pl

Nabór wniosków na "małe przetwórstwo"

arimr lomazyRusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniach 29 września - 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

ARiMR

Dofinansowania do nowych pokryć dachowych

lomazyInformujemy, iż w związku z posiadaniem jeszcze środków na dofinasowanie nowych pokryć dachowych w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 8-14 września 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Czytaj więcej...

„Akcja Aktywizacja”

ohp lomazyCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza osoby w wieku 18-24 lata, nie uczące się i nie pracujące, jak również z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja”, który podniesie ich kwalifikacje zawodowe i pomoże w znalezieniu pracy.

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w okresie od 9 września2016 r. do 23 września 2016 r. będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2016 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...