KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁOMAZY

lomazyOd dnia 18 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w godz. 7.30-13.30 można dokonywać płatności gotówkowych zgodnie z poniższymi zasadami:
- należy użyć płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do urzędu,
- osoby, które zamierzają dokonać płatności gotówką proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracownika w punkcie podawczym,
- przy kasie może znajdować się tylko 1 osoba.

Czytaj więcej...

XIV Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713/ z w o ł u j ę XIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki

maseczkiW związku z zaistniałą sytuacją oraz zaostrzenia procedur dotyczących higieny, mających na celu walkę z koronawirusem COVID-19 blisko 4000 mieszkańców otrzymało maseczki w ramach akcji "Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki" w gminie Łomazy.

Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie społeczne w akcji Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki. Akcja była koordynowana przez panią Monikę Głowacką oraz kierownik GOPS Urszulę Najdyhor wraz z pracownikami GOPS.

Czytaj więcej...

Szczepienia lisów

logo Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Koronawirus wsparcie dla przedsiębiorcówW związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, mogą ubiegać się o wsparcie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych między innymi w formie zwolnienia w opłacaniu składek ZUS oraz świadczenia postojowego. Wsparcie udzielane jest również przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej poprzez udzielenie pożyczki oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Czytaj więcej...

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach wznawia wypożyczanie książek

bibliotekaGminna Biblioteka Publiczna w Łomazach informuje, że z dniem 11 maja 2020r. wznawia swoją działalność w zakresie obsługi czytelników (wypożyczanie książek). Czytelników zapraszamy w dotychczasowych godzinach pracy.
Decyzja o otwarciu placówki została podjęta przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem biblioteki, po konsultacji z inspektorem sanitarnym.

Czytaj więcej...