Zdobądź 5 tys. zł na działania lokalne

fflifioZdobądź 5 tys. zł na działania lokalne w okresie 1 czerwca- 30 września 2017r.

Jeżeli działasz w młodej organizacji pozarządowej na terenie województwa lubelskiego?

Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?

Jeśli TAK - zapraszamy do konkursu na mikrodotacje, możesz wygrać 5000 zł.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja

lomazyW związku z podjęciem przez Radę Gminy Łomazy uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomazy na lata 2017 - 2023 prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy.

Czytaj więcej...

Warsztaty Kulinarne i ekonomiczne

lomazyW związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 w dniu 16 marca 2017 r. w Remizie Strażackiej w Łomazach odbyły się warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne. Warsztaty kulinarne prowadził wykwalifikowany kucharz, następnie osoba prowadząca warsztaty edukacji ekonomicznej przedstawiła metody ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym.

Czytaj więcej...

XXI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie quorum.

Czytaj więcej...

W świecie zieleni

zielen lomazyGminny Konkurs Plastyczny pod patronatem
Wójta Gminy Łomazy - Pana Jerzego Czyżewskiego
Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Anny Filipiuk
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Pana Ryszarda Bieleckiego

Czytaj więcej...