Dofinansowania do nowych pokryć dachowych

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że w dniach 6-10 czerwca 2016r. przyjmowane będą dodatkowe wnioski na realizację zadania dofinansowania do nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli usuwania i unieszkodliwiania".

Czytaj więcej...

Dzień dziecka i matki w Lubence

dzien dzieckaStowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki
„Grabarka”
zaprasza
na wspólne świętowanie
dnia dziecka i dnia matki
05 czerwca 2016 roku o godz. 15.00
w remizie osp w Lubence.

XIII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446/ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

„Tam gdzie rosną Niezabudki”

niezabudki lomazyStowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka”
serdecznie zaprasza
mieszkańców gminy Łomazy na

Piknik Rodzinny pt. „Tam gdzie rosną Niezabudki”

który odbędzie się w dniu
19 czerwca 2016 r. od godziny 15:00
na terenie Amfiteatru Plenerowego w Lubence.

Czytaj więcej...

Złoty Dyplom Dla Chóru Kanon

zloty dyplom lomazyDnia 20 maja 2016r. chór szkolny KANON z Łomaz prowadzony przez Grzegorza Kulickiego zdobył kolejny (siódmy) złoty dyplom w XI Wojewódzkim konkursie chóralnym Akademii Chóralnej Narodowego Forum Muzyki. Przesłuchania konkursowe odbyły się w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie.

Czytaj więcej...

II Gminny Konkurs Pięknego Czytania

konkurs czytania lomazyDnia 10.05.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach odbył się II Gminny Konkurs "Pięknego Czytania". Uczestniczyły w nim dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Łomazach, Huszczy oraz Studzianki. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, ukazanie piękna języka ojczystego oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

Czytaj więcej...