Rewitalizacja w Gminie Łomazy

lomazy24 lutego 2017 r. Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy. Jest to pierwszy etap prac związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy”.

Czytaj więcej...

Łomaskie Strony nr 57

lomaskie stronyW nowym numerze biuletynu wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz informacje o wielu tegorocznych wydarzeniach. Miniony rok podsumowują - dyrektor Zespołu Szkół i Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. W dołączonym, 4 stronicowym dodatku rys historyczny 100 lat istnienia Biblioteki Publicznej w Łomazach.

Łomaskie strony nr 57
 

Informacja dotycząca wycinki drzew

lomazyW związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) dot. „ Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczania administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie przyrody” informuję, że nie stosuje się zezwolenia do:

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

wybory gmina lomazyNa podstawie § 19 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy nadanego uchwałą Nr. XV/110/16 Rady Gminy Łomazy z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy,

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

wybory gmina lomazyOkręgowej Komisji Wyborczej w Łomazach

z dnia 23 lutego 2017 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza w Łomazach na podstawie § 7 Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Łomazy Nr XV/110/16 z dnia 23 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy podaje dopublicznej wiadomości listę kandydatów na radnych

Czytaj więcej...

XX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...