JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HUSZCZY

W tym roku przypada jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczy. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 30 czerwca. Rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Huszczy. Mszę w intencji strażaków, celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Zdzisław Matejuk.

 


Część dalsza obchodów odbyła się na placu przy miejscowej Szkole Podstawowej. Zebranych gości przywitał
- prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach druh Jerzy Czyżewski jednocześnie wójt gminy Łomazy.
Wśród gości znaleźli się m.in.
- sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Czesław Pikacz,
- radny powiatowy Marek Uściński,
- dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej mł. bryg. Sylwester Sadowski,
- Ksiądz proboszcz Zdzisław Matejuk,
- druh Krzysztof Łojewski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach,
- druh Roman Stanilewicz - Komendant Gminny OSP w Łomazach,
- Pan Andrzej Wiński - Przewodniczący Rady Gminy Łomazy,
- Pan Tadeusz Bańkowski - Prezes GS „SCh” w Łomazach,
- Pan Ryszard Bielecki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach,
- Strażacka Orkiestra Dęta,
- Jednostki OSP z terenu gminy wraz z pocztami,
- druhny i druhowie oraz mieszkańcy gminy i okolic.

 

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki OSP w Huszczy, z racji jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna w Huszczy została odznaczona Złotym Znakiem Związku.


Ponadto podczas uroczystości zasłużonym druhom wręczono również odznaczenia indywidualne.

  • medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh:

- Franciszek Kowieski.

  • złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:

- Karol Hołownia,
- Zenon Jarocki,
- Roman Kowieski,

  • srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:

- Krzysztof Jarocki,
- Tomasz Hołownia,
- Jarosław Kowieski,

  • brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”odznaczeni zostali druhowie:

- Barbara Hołownia,
- Marcin Moszkowski,
- Robert Malewicz,
- Mariusz Korszun.

  • odznaką honorową „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” odznaczeni zostali druhowie:

- Stanisław Czarnacki,
- Józef Kowieski.

  • odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został druh:

- Bartosz Kowieski,

  • odznaką „za wysługę lat”- odznaczeni zostali druhowie osp huszcza:

65 LAT
- Jan Dołęgowski,


55 LAT
- Stanisław Czarnacki,
- Stanisław Gadomski,
- Józef Kowieski,


50 LAT
- Franciszek Kowieski,
- Tadeusz Żółkowski,


45 LAT
- Józef Brodacki,


40 LAT

- Andrzej Kobyliński,


25 LAT

- Henryk Jarocki,


20 LAT
- Andrzej Wiński,


15 LAT
- Zbigniew Koc,


5 LAT
- Krzysztof Bondaruk,
- Michał Kowieski,
- Tomasz Laskowski,
- Krzysztof Moszkowski,
- Łukasz Rudzki,
- Bartosz Rząd.


Listy gratulacyjne za pośrednictwem swoich przedstawicieli obecnych na uroczystości przekazali:
- druh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,
- druh Mariusz Filipiuk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej,
- Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,
- KomendantMiejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk,

Listy i upominki przekazali:

- druh Czesław Pikacz - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSPRP w Lublinie,
- Dowódca JRG PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. Sylwester Sadowski.

Ponadto swoje gratulacje złożyli:
- druh Jerzy Czyżewski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach,
- Pan Marek Uściński- Radny Rady Powiatu Bialskiego


Zakończenie obchodów jubileuszu uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Łomazy.

Galeria