Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia

UGPowiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia
w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca"

 

 

     Celem zaplanowanych w projekcie działań jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Osiągnięcie celu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności (poprawa wskaźnika śmiertelności w porównaniu do średniego w kraju) na choroby związane ze stylem życia.

rds tab     W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony program profilaktyczny wśród wybranej grupy 2 500 osób w wieku 40-60 lat wysokiego ryzyka w celu wczesnego wykrycia chorób układu krążenia. W ramach profilaktyki chorób zostanie sfinansowane przeprowadzenie przez pielęgniarki bezpośredniej selekcji (na podstawie ankiet i badań - pomiar ciśnienia, poziom cukru we krwi w domu uczestników badań) wśród 8000 tysięcy mieszkańców powiatu w wieku 40-60 lat. Z tej grupy ok. 2500 osób zostanie zakwalifikowane i w wyznaczonym terminie dostarczone na kompleksowe badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w etapie pogłębionym, które będą realizowane w następującej kolejności:

 

· Pobranie krwi oraz moczu i przekazywanie materiału do badań biochemicznych , tzw. Pakiet kardiologiczny, tj. morfologia 3 DIFF, mocz - badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód , potas), ASPAT, ALAT,

 

· RTG klatki piersiowej,

 

· Badanie EKG,

 

· Echokardiografia,

 

· Porada lekarska u lekarza kardiologa.

 

Ulotka informacyjna >>
Prezentacja "Razem dla serca" >>
Choroby układu krążenia - powiat bialski >>
Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób układu krążenia >>

 

 

 

 

 

   Ogłoszono przetarg na wyłonienie pielęgniarek odbywających wizyty w domach mieszkańców powiatu bialskiego w ramach projektu “Razem dla serca”. 

 

     Otwarcie ofert 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10:15

 

     Szczegółowe informacje:  tel. 83 351-13-42, kom. 533-712-922.

 

 

Przetarg na wyłonienie pielęgniarek >>