Budowa sieci światłowodowej

zdjęcie światłowodu W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących przyłączeń do sieci światłowodowej informujemy, że firma realizująca przedsięwzięcie w pierwszej kolejności dokonuje przyłączeń punktów wyznaczonych w projekcie.

 

Na stronie https://getfibre.pl/ mogą Państwo dokonać weryfikacji czy dany adres jest ujęty w zasięgu wykonywanej lub planowanej sieci światłowodowej.

Sprawdzając status jednocześnie wyrażają Państwo zainteresowanie podłączenia światłowodu, co w dalszej perspektywie rozbudowy sieci może się przełożyć na kolejność wykonania przyłączy.