PUNKT KONSULTACYJNY - GKRPA w Łomazach

PODSTAWOWA POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

- dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),

- dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,

- dla osób doświadczających przemocy,

- dla osób z tendencjami agresji,

- dla osób w kryzysie,

- dla małżeństw w konflikcie,

- dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,

- dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.30  do godz.17.30 przez  Psychologa, a każdą trzecią środę miesiąca  od godz.15.30 do godz.16.30 dyżur pełnią członkowie komisji zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.