Wiosenna akcja szczepień lisów

 Logo LWLWILubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r *. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  •    Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2.
  •   Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  •    Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.

NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI !

 

  •    Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  •    Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  •    Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
  •    Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie włożono szczepionkę.

 *  Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, info na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego I Weterynarii w Lublinie.

www.wiw.lublin.pl