Otwarcie nowo przebudowanej drogi w Łomazach

7 czerwca 2021 roku oddano oficjalnie do użytku blisko 1,3 km nowo wybudowaną drogę w miejscowości w Łomazy ul. Podrzeczną i Topolową. Wartość inwestycji 2 097 856,41 zł, w tym dofinansowanie 1 291 093,33 zł w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z PROW na lata 2014-2020 i 387 484,31 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład Gminy Łomazy wyniósł 419 278,77 zł. Inwestycja została wykonana w ok. 80% z dofinasowaniem zewnętrznym.

Na uroczystości otwarcia przybyli zaproszeni goście:

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska

Kierownik filii UM w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk

Wikariusz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach Ksiądz Krzysztof Zawadzki

Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński wraz z radnymi

Sołtysi sołectw Łomazy I Marian Serhej i Łomazy II Sławomir Gicewicz

Prezes PRD S.A. z Białej Podlaskiej Leszek Horeglad i Wiceprezes Piotr Horeglad

Prezes Zarządu Invescom Sp. z o.o. Waldemar Malesa

Pracownicy Urzędu Gminy, Mieszkańcy oraz media.

 

Inwestycja została odebrana w grudniu 2020 roku, natomiast od momentu wykonania dokumentacji, złożenia wniosku, poprzez wykonanie inwestycji i rozliczenie projektu minęło prawie 3 lat. 7 czerwca br. dokonano symbolicznego otwarcia, a także poświęcenia drogi.

 

Przebudowa drogi była efektem złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosku o dofinansowanie. Decydował jej stan oraz możliwość zdobycia jak największej ilości punktów w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie konkursie. Wniosek uzyskał dodatkowe punkty m.in. za usytuowanie przy drodze dużego gospodarstwa rolnego, zabytku, obiektów użyteczności publicznej, jak również połączenie z drogą wyższego rzędu.

 

W ramach projektu została wykonana nowa podbudowa z kruszywa na odcinku od ul. Wisznickiej do ul. Kościuszki oraz nawierzchnia z warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego od ul. Wisznickiej do drogi wojewódzkiej nr 812 o długości 1,29 km. Wykonano także chodniki, zjazdy oraz parking przy stadionie. W ramach prac odwodniono i poszerzono zjazd z drogi wojewódzkiej.

 

Realizacja inwestycji odbyła się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji była firma PRD S.A. z Białej Podlaskiej. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad budową drogi została firma Investcom Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.

 

Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski po przywitaniu i podsumowaniu inwestycji wspomniał, że nowo przebudowana droga jeszcze w 1973 roku była zwykłą drogą gruntową. W pierwszym tomie zapisu Kroniki Gminy Łomazy czytamy: "W miesiącu kwietniu 1973 roku rozpoczęto w czynie społecznym budowę ulicy Podrzecznej w Łomazach. Budowę rozpoczęto od skrzyżowania z ulicą Wisznicką w kierunku szosy z Łomaz do Jusaków. Przy budowie ulicy wyróżnili się szczególnie mieszkańcy tej ulicy.”

 

Oddana do użytku nowo przebudowaną droga ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i wszystkim uczestnikom ruchu.

Galeria - Radio Biper

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101420L w miejscowości Łomazy”  objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa  lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.