Remont drogi powiatowej Nr 1084L Stasiówka-Żeszczynka-Motwica od 0+003 do km 1+844 odc. Długości 1,841 km w m. Stasiówka

Mapa StasiówkiPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego na zamknięcie drogi Nr 1084L na odcinku od km 0+003 (za skrzyżowaniem z drogą Nr 1056L) do km 1+841 w dniach 12.07.2021 r. – 23.07.2021 r. w związku z prowadzonymi robotami związanymi z pracami branży drogowej.

Informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1056L i Nr 1085L jak na załączonym rysunku.