Spotkanie integracyjne z seniorami z gminy Piszczac

Spotkanie integracyjne z seniorami z gminy PiszczacSeniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior!" 23 września 2021 roku zorganizowali spotkanie integracyjne z seniorami z gminy Piszczac. Zaproszeni goście mieli przyjemność skosztowania potraw przyrządzonych przez seniorów z gminy Łomazy podczas warsztatów kulinarnych.


Seniorzy korzystając z okazji do wspólnych rozmów, wymienili się doświadczeniami związanym z przynależnością do Klubów Seniora. Dzięki oprawie muzycznej, dalsza część wspólnej biesiady upłynęła na tańcach i zabawie. Spotkanie to wpłynęło na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Projekt „Aktywny senior!" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne.