Nabór wniosków o dofinansowanie - Agroenergia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy

 

„Agroenergia Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

www.wfos.lublin.pl