OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Herb Gminy Łomazyna wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

 

Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Szczegóły na BIP