Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Herb Gminy ŁomazyW związku z Zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Łomazy z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2022 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży

2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych  i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych

Informuję, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.01.2022 r. do godz. 10:00, nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Zarządzenie 229/22