Powszechny dostęp do szybkiego internetu

logo cppcGmina Łomazy uruchomiła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Publiczny dostęp do Internet dla każdego mieszkańca gminy Łomazy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowościach”

 

 

 W ramach projektu została wykonana sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do internetu w miejscach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców w tym:

 

Zewnętrzne punkty dostępu:

1. Szkoła Podstawowa w Huszczy,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach,
3. Urząd Gminy Łomazy,
4. Remiza OSP w Dubowie,
5. Budynek Poszkolny w Studziance.


Wewnętrzne punkty dostępu:

1. Świetlica w Kopytniku, 
2. Dom Kultury w Lubence,
3. GOK w Łomazach,
4. Remiza OSP w Łomazach,
5. Przystanek w Łomazach,
6. Budynek na Stadionie w Łomazach,
7. Remiza OSP w Huszczy,
8. Świetlica w Studziance.

 

Aby skorzystać z bezpłatnego internetu należy połączyć się z dostępną siecią "Publiczny dostęp do Internet dla każdego mieszkańca gminy Łomazy” oraz zapoznać się i zaakceptować regulamin korzystania z sieci.

 

 Strona logowania

Dofinansowanie projektu:
z budżetu środków europejskich: 54 712,80 zł
z budżetu państwa: 9 655,20