Na Własne Konto

na wlasne konto lomazyGmina Łomazy przystąpiła do projektu „Na Własne Konto". Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W naszej gminie będzie realizowany w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

Uczniowie którzy zgłosili się do projektu będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody.