50 - lecie pożycia małżeńskiego

Złota 50W sobotę 18 czerwca 2022 roku w gminie Łomazy   pary  małżeńskie  świętowały 50 - lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. odprawioną w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach, której przewodniczył Ks. Krzysztof Zawadzki – Wikariusz Parafii Łomazy.

 

Druga cześć uroczystości odbyła  się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach,  gdzie Wójt Gminy Łomazy  Jerzy Czyżewski  powitał jubilatów i przybyłych na uroczystość gości w osobach: Marek Uściński- Radny Powiatowy, Andrzej Wiński – Przewodniczący Rady Gminy Łomazy, Ireneusz Korszeń- Wieprzewodniczący  Rady Gminy , Ryszard Bielecki – Dyrektor GOK, Marianna Łojewska – Sekretarz Gminy, Ks. Adam Kamecki Proboszcz Parafii Łomazy , Ks. Krzysztof Zawadzki  Wikariusz parafii Łomazy. Następnie pogratulował jubilatom  wspólnie przeżytych lat złożył w imieniu swoim i całego  samorządu życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata  życia.

 

W dalszej części Wójt Gminy wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie, Andrzej Wiński i Ireneusz Korszeń wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne  od samorządu. Następnie życzenia jubilatom złożyli także Marek Uściński i Andrzej Wiński.

 

 

Swoje złote  gody świętowało 11 par  małżeńskich:

 

Państwo

 1.     Abramek Stanisław i Barbara

2.     Bessaraba Kazimierz i  Janina

3.     Jarocki Jan i Anna

4.     Kowalczyk Piotr i Grażyna

5.     Łukaszuk Bolesław i  Józefa

6.     Makarewicz Mieczysław i  Marianna

7.     Morgunowicz Józef i  Regina

8.     Moszkowski Czesław i  Janina

9.     Panasiuk Józef i  Jadwiga

10.   Sobechowicz Jan i Jadwiga

11.   Tokarski  Antoni i Teofila

 

Wspólne spotkanie  przy lampce  szampana  odbyło się w miłej atmosferze i sprawiło ,że powróciły  wspomnienia z dawnych lat życia. Jubilaci zgodnie potwierdzili, że wzajemna miłość i rodzina to najlepszy lek na  trudności  codziennego życia.