Dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Łomazy

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju - LUGOW dniu 21 grudnia 2022 r. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy w zakresie realizacji operacji pn. Wydanie publikacji książkowej, „Dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Łomazy”, mającej na celu: - stworzenie obrazu historii i kulturowości, ukazanie informacji o potencjale kulturowym miejsca zamieszkałego przez lokalną społeczność, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni świadomości lokalnej.

 

Na realizację tego przedsięwzięcia, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju, pozyskało pieniądze poprzez wniosek o przyznanie pomocy złożony do BLGD, w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym, „Działania promujące – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”.

 

Operacja finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej, w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  Całkowita wartość projektu: 50 300,00 zł.  

Projekt - Logo