Nowe Stawki Opłat

UGDziałając na podstawie art. 6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013r. poz. 1399 ze zm.), w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Łomazy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015rr., poz. 1169), uprzejmie prosimy o wypełnienie i złożenie do dnia 30.06.2015r. nowej deklaracji.

 

Wzór nowej deklaracji stanowi załącznik do Uchwały Nr V/20/15 Rady Gminy Łomazy z 30 marca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r. poz. 1170 w załączeniu) i jest również dostępny na stronie internetowej www.lomazy.pl.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 01.07.2015r.

Informujemy również, że przy segregacji odpadów opakowania z tworzyw sztucznych takie jak: butelki po mleku, napojach, sokach, pojemniki po śmietanie, jogurtach itp. nie myjemy i nie usuwamy etykiet oraz nakrętek.

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015r. w sprawiewyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi