„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w  domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

 

Nabór wniosków prowadzony jest  trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) . 

 

Program przewiduje dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl

 

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Łomazy według stanu na dzień 30 września 2022 roku:

-  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 83,
-  liczba zawartych umów o dofinansowanie - 64,
-  liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 37,
-  kwota wypłaconych dotacji – 894 597,18 zł.


Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Czynny w Urzędzie Gminy w Łomazach, Plac Jagielloński 27, pokój nr 21

 

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

czyste powietrzePoprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

 

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Czytaj więcej...

Czyste powietrze

czyste powietrzeMinisterstwo Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców gminy Łomazy na spotkanie informacyjne w sprawie dopłat na wymianę pieca i termomodernizację w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Spotkanie odbędzie się: 2018-09-28 (piątek) godz.18:00;
miejsce spotkania: remiza OSP w Łomazach

Czytaj więcej...

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

czyste powietrzePoprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Czytaj więcej...