Gmina Łomazy realizuje projekt "Klub Malucha w Gminie Łomazy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Numer umowy: RPLU.09.04.00-06-00034/18-00

Gminny Klub Malucha mieści się przy ul. Szkolnej 18a, w cichym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu. Posiadamy komfortowe warunki lokalowe oraz nowocześnie wyposażoną salę zabaw przygotowaną do przyjęcia 23 dzieci.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę pełnioną przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

   W placówce prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju dzieci. Mają one za zadanie pomóc w sprostaniu wymaganiom stawianym w codziennym życiu, a także akceptacji samego siebie oraz innych,  zgodnym funkcjonowaniu w grupie, szacunku do siebie i innych oraz wzajemnej życzliwości.               

Zajęcia te obejmują m.in. : 

- zajęcia wspierające rozwój samodzielności- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z nocnika, higieny przed i po posiłkach, samodzielnego ubierania się;

- zajęcia plastyczne pobudzające kreatywność, wyrażanie emocji, twórcze myślenie- praca z wykorzystaniem farb, plasteliny, kredek, bibuły wycinanek, tworzenie własnych kompozycji z gotowych elementów;

- zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne angażujące małą motorykę, koordynację wzrokowo- ruchową, umiejętność planowania- nawlekanie guzików, budowanie konstrukcji z klocków, lepienie babek z piasku, wkręcanie śrubek;

- zabawy dydaktyczne- nauka piosenek, wierszyków, nazywanie przedmiotów, poznawanie otoczenia, czytanie książeczek, oglądanie ilustracji;

 - zajęcia tematyczne wzbogacające wiedzę, odtwarzanie sytuacji z życia codziennego- zabawa lalkami, zabawa w sklep, fryzjera, bibliotekę, zabawy w kąciku kuchennym;

-zabawy ogólnorozwojowe.

          Cenimy sobie również współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Wspólne działanie zapewni dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI  W WIEKU 1 -3 LAT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH  7.00- 17.00 

Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha

maluchyRekrutacja uzupełniająca do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha

maluchyMamy zaszczyt poinformować, że z dniem 13 marca 2023 rozpoczyęła się rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha

maluchyMamy zaszczyt poinformować, że z dniem 13 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Łomazach, która jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. W ramach opieki prowadzone są zajęcia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci.

 

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Mikołaj w Klubie Malucha 7 grudnia nasze Tuptusie odwiedził niezwykły gość… Był nim Święty Mikołaj.  Jak mówi tradycja, pod poduszeczką każdego dziecka zostawił drobny upominek. 

Szczególne słowa podziękowania kierujemy najwspanialszym, hojnym pomocnikom Mikołaja - Wójtowi Gminy Łomazy Panu Jerzemu Czyżewskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Łomazy Panu Andrzejowi Wińskiemu, Przyjacielowi Szkoły Pani Ewelinie Wołosowicz , sołectwom: Łomazy I - sołtysowi Panu Marianowi Serhejowi oraz Łomazy II - sołtysowi Panu Sławomirowi Gicewiczowi.

Czytaj więcej...

Rekrutacja

dzieci na białym tleGMINNY KLUB MALUCHA W ŁOMAZACH

OGŁASZA NABÓR DZIECI OD 1 DO 3 ROKU ŻYCIA

NA OKRES LISTOPAD 2022 - SIERPIEŃ 2023,

 

Czytaj więcej...

DZIEŃ ADAPTACYJNY

Dzień adaptacyjny 21 października odbyły się pierwsze zajęcia w Gminnym Klubie Malucha. Miały one charakter Dni Otwartych. Każdy Maluch wraz z rodzicem w Klubiku mógł spędzić czas przy wspólnych zabawach, masażykach, zabawach przy muzyce. Dni Otwarte stały się wspaniałą okazją, aby rodzice mogli poznać kadrę i personel Klubu, zadać nurtujące ich pytania, a często rozwiać wątpliwości. Tuptusie – bo taka jest nazwa grupy – z chęcią włączyły się w zabawę z paniami opiekunkami, które otoczyły je ciepłem i opieką.

Czytaj więcej...