KURS CHEMIZACYJNY

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli PZDR Wisznice 

informuje, że prowadzi zapisy na

  KURS CHEMIZACYJNY 

który odbędzie się w OSP Łomazy dnia
7 lutego (wtorek) 2023 roku o godz. 9.00

Czytaj więcej...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2023

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Łomazy, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w pierwszym terminie wniosek należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od  01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Czytaj więcej...

Informacja o odbiorze odpadów i wysokości stawek w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć będzie „KOMUNALNIK" Spółka z o.o. z Białej Podlaskiej, która zaoferowała najniższą cenę w zamówieniu publicznym.

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łomazy w 2023 roku jest już opublikowany na stronie internetowej Gminy (www.lomazy.pl). Zachęcamy o uważne zapoznanie się z ulotką przedstawiającą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwagi na zmiany z sposobie segregacji odpadów.

Czytaj więcej...

Zmiana rachunku bankowego

Herb Gminy

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. wpłaty za dostarczoną wodą i odebrane ścieki przejmowane będą na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łomazach

BS w Łomazach 82 8037 0008 0011 1689 2000 0030