Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/268/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Czytaj więcej...

Kolędowanie Przy Szopce

szopka - PlakatSołectwo Łomazy I, Sołectwo Łomazy II oraz Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

zapraszają na

Kolędowanie Przy Szopce

Park w Łomazach 28.12.2022  godz. 17:00 

Dla przybyłych gorąca kiełbaska i cukiereczki

 

XXXIV sesja Rady Gminy Łomazy

herb Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualność, zmiany, informacje dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomazy.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) określa przeznaczenie terenów w naszej gminie, tj. określa co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach.

Czytaj więcej...

ZAKUP WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA MIESZKAŃCÓW

węgielZasady wpłat i odbioru węgla

Informujemy, że Gmina Łomazy od 2 grudnia 2022 r. przyjmowane są wpłaty za zakup węgla na preferencyjnych warunkach przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Gmina Łomazy podpisała umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o. na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym  2022/2023

Herb Gminy1. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. 

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań zgłoszenia prosimy kierować do Pana Grzegorza Kowalewskiego Tel. 83  341 70 69 lub 508 070 098.  

Czytaj więcej...