Ogłoszenie o konsultacjach

UGRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Czytaj więcej...

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie informuje, że w trosce o poprawę jakości usług będzie kontynuowane płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Szymanowo, Lubenka, Koszoły, Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga, Kopytnik i Stasiówka, które zostanie przeprowadzone w dniach od 3 do 27 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

UGUrząd Gminy Łomazy informuje, że w dniach 02.11.2015 – 27.11.2015r. rozpocznie się nabór wniosków na 2016r. do projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (83) 3417076.

Wniosek

Bicie rekordu Guinnessa na Orliku w Łomazach

orlik rgUdało się. Organizacyjnie i ilościowo wypełniliśmy wszystkie wymagania i procedury dotyczące pobicia rekordu Guinnessa w przeprowadzeniu treningu piłki ręcznej w wielu miejscach jednocześnie o tej samej porze. Całe przedsięwzięcie było bardzo skomplikowane i wymagało synchronizacji na wszystkich orlikach biorących udział w biciu rekordu.

Więcej na naszorlik.pl

Kredyty preferencyjne

UGUrząd Gminy w Łomazach informuje, iż w dniach 19 – 23 października 2015 r. przyjmuje protokoły szacowania strat w gospodarstwie rolnym, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci suszy, od osób które są zainteresowane skorzystaniem z kredytów preferencyjnych.

Czytaj więcej...