XI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

paragraf lomazyDnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
- nie ukończyły 26 lat,
- ukończyły 65 lat,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej /nie później niż w ostatnich 12 miesiącach/,
- posiadają zaświadczenie o kombatantach,
- posiadają ważną legitymację weterana,
- ucierpiały w wyniku katastrof lub awarii technicznych zagrażających życiu i zdrowiu.

Czytaj więcej...

Na Własne Konto

na wlasne konto lomazyGmina Łomazy przystąpiła do projektu „Na Własne Konto". Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W naszej gminie będzie realizowany w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

Czytaj więcej...

Kredyt z dopłatami ze środków ARiMR

arimr lomazyUprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

www.minrol.gov.pl

Instalacje solarne - nabór uzupełniający

solary lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, iż do dnia 10 lutego 2016 r. mieszkańcy Gminy Łomazy mogą składać wstępne dokumenty dotyczące realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Nabór dotyczy osób, które nie zdążyły złożyć deklaracji uczestnictwa w 2015r.

Czytaj więcej...

Ankietowe Badania Rolne

ustat lomazyUrząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych .

Czytaj więcej...

"Śpiewajmy dziecinie"

powiatowy konkurs koled lomazy124.01.2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbyła się IV edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy dziecinie". Wzięło w nim udział 38 wokalistów z powiatu bialskiego prezentując wysoki poziom artystyczny. Jury w składzie Justyna Maleńczuk - przewodnicząca, Paweł Tokarski - członek, Janusz Maleńczuk - członek przydzieliło nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...