Gminny Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

haowy turniej pozarniczy lomazy112 lutego na hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbył się Gminny Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W turnieju wzięło udział kilkudziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Głównym celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Czytaj więcej...

AGRO-PARK 2016

Targi Lublin S.A. serdecznie zaprasza do odwiedzenia IX edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2016, które odbędą się w dniach 5-6 marca 2016 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Targi Rolnicze AGRO-PARK to bardzo ważne i cieszące się wielką popularnością święto dedykowane branży rolniczej umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych konferencjach czy warsztatach. Wstęp na Targi jest bezpłatny!

 

Podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP

osp lomazyZakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Łomazy. Zebrania odbyły się we wszystkich 10-ciu jednostkach. We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Pan Jerzy Czyżewski oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP będący jednocześnie członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach Dh. Krzysztofa Łojewskiego oraz Dh. Romana Stanilewicza. W kilku zebraniach uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Derlukiewicz. Ponadto w OSP w Łomazach uczestniczył Dowódca JRG w Białej Podlaskiej st. kpt. Sylwester Sadowski.

Czytaj więcej...

XI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

paragraf lomazyDnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
- nie ukończyły 26 lat,
- ukończyły 65 lat,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej /nie później niż w ostatnich 12 miesiącach/,
- posiadają zaświadczenie o kombatantach,
- posiadają ważną legitymację weterana,
- ucierpiały w wyniku katastrof lub awarii technicznych zagrażających życiu i zdrowiu.

Czytaj więcej...